Yalan soygini nadip tanamaly
[ · Скачать удаленно (<< aydym sayt.) ]24.03.2020, 07:32:53
Bu fakt yashlara oran gyzykly bolmaģy ahmal yone uns berin bu maglumat spain dilinden terjime edilen Geljege unyt barmy diyilen kitapdan gocurilen yagny sizi soyyanin soymeyanin nadip bilmelì gelin gysgaca okap gecelin sizi soyyan adam sizi ejesi bn tanyshdyryp bilermi yada arasyna wagt salman yone duwshysyga cagyryarmy sizi gawananokmy sizè ozindaki bar bolan zadyny dozenokmy mysal ucin (mailya yagday) ßizin ene atanyz bn gurleshmage cekinyarmi bir zat diysèn dine bahana gozleyarmi onda onun niyeti seni söyip almak dalde seni soyup oynamakdyr aljak diyip soyyan diyp ahli zatdan hem gecip biler mysal ucin corek ursun Huday kessin yaly sozler .. Durrr yalnyshma sen gyz bolsan ozini ozin goramasan seni ene atan hem gorap bilmez inè bu gyzlara degishli a gelin indi bolsa oglanlara degishli zatlara goz aylalyn Oglanlar sizi sizin soyyan diyyan gyzynyz sìzden gacyarmy mys ucin ishim bar ay estmandirn janyny gormandir bezzwukdady eyle beyle bahana tapyarmy telefonyny soranda berenokmy oglan dosty oglan tanshy kopmi siz ol gyzyn ene atasy bn soyuship yorkan tanshmak islande ol tanshdyrmak islanokmy sise yalan sozleyarmi mys ucin siz bir yere baryan bolsanyz gyzhklananokmy onda ol gyza biderek wagt gidirenin peydasy yokdyr sebàbi oglanlara nahili gyzyn gerekdigini spain dilinden terjime edilen Geljege umyt barmy diyilen kitap sheylerak aydyp gecyar oglanlara nahili gyz gerek bilyan olara edil oz ejeleri yaly alada edyan bir yere sol oglan gidende nira baryan diyip yrsaraman gayþm ol oglana galynyrak geyin ushaymegin diyyan gyz gerèkdir bu kitaby menden enceme adam okamana hatda kabiri satlyga hem sorady èmma bu kitap ukraina odessa shaherindaki dayymda durandygy sebapli men ony tm getirip bilmedim yone oglanlar serasap bolun gyzlar size yamanlyk edip bilmesede sizin gyźyldan gymmatlygy wagtynyzy bosh yere gidirip biler kìtabyn aytmagyna gora oglanlaryñ 91% di gara renki halayarlar bu faktyn dowamy indiki apgyrlarda goyular tayyarlan Muhammet Rasulov 99363999739
Категория: Gatybayfull | Добавил: patsanchikcom | Теги: Yalan soygini nadip tanamaly
Просмотров: 118 | Загрузок: 15 | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 0
avatar